PROGRES IMPORTANT ÎN PROCESUL DE APROBARE A PROGRAMULUI INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA

Programul Interreg VI-A România-Bulgaria a fost aprobat de către Grupul de lucru comun pentru programare (GLP) în cadrul celei de a treia întâlniri, organizată azi, 3 februarie 2022.

Această decizie reprezintă un pas important în procesul de aprobare a programului de către Comisia Europeană. Înainte de trimiterea programului Comisiei Europene spre adoptare în termenul stabilit de regulamentele europene, 2 aprilie 2022, programul trebuie aprobat de către guvernele din Romania și Bulgaria, proces ce va avea loc în perioada februarie-martie 2022.

Discuțiile și deciziile abordate de către membrii GLP azi s-au axat pe cele mai importante secțiuni ale programului, respectiv: strategia și prioritățile programului, principiile orizontale, viziunea programului în domeniul comunicării și vizibilității, procesul de consultare, structurile programului, proiecte la  scară mică,  repartizarea răspunderii între cele două state membre în cazul unor corecții financiare De asemenea, a fost prezentat membrilor GLP și calendarul de finalizare a Analizei strategice de mediu (Strategic Environmental Assessment).

Un alt subiect important de pe agenda întâlnirii de azi a constat în prezentarea proiectelor de importanță strategică ce pot fi finanțate în cadrul Priorității 1- O regiune bine conectată (SO 3.2) și Priorității 2 – O regiune mai verde  (SO 2.4 – proiecte referitoare la riscuri),  proiecte ce vor fi incluse în anexa programului. Procesul de identificare a proiectelor de importanță strategică a avut loc în 2020 și 2021, ca parte a procesului de programare și s-a derulat prin intermediul apelurilor deschise de proiecte și discuțiilor cu actorii relevanți.

Versiunea finală a programului aprobat de către GLP poate fi consultată aici și prezentările din cadrul întâlnirii pot fi consultate aici.