Parteneri

Asociatia Mereu Pentru Europa – Partener principal

Asociatia Mereu Pentru Europa este o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică. A fost înființată cu scopul de a sprijini organizațiile, autoritățile și cetățenii în procesul de integrare în UE.

Obiectivele principale ale Asociatiei Mereu Pentru Europa sunt: ​​Facilitarea accesului cetățenilor, atât în ​​mediul urban, cât și în cel rural, la informarea cu privire la toate domeniile de activitate ale UE; Asistarea IMM-urilor și a altor organizații și instituții în pregătirea și implementarea proiectelor pentru obținerea de granturi din partea UE; Stimularea parteneriatelor și a rețelelor la nivel local, regional, național și european; Promovarea drepturilor omului, a egalității de șanse și a nediscriminării; Dezvoltarea regională prin dezvoltarea resurselor umane și prin FPC; Dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune; Îmbunătățirea calității educației; Protecția mediului și a biodiversității; Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor.

Asociatia Mereu Pentru Europa este un ONG cu o vastă experiență în implementarea proiectelor europene (7 proiecte de grant ca beneficiar și 11 proiecte în calitate de partener) și desfășurarea activităților de dezvoltare a resurselor umane, promovarea patrimoniului cultural și natural, protecția mediului și a biodiversității, includerea persoanelor din categoriile dezavantajate și desfășurarea de activități de informare în toate domeniile legate de integrarea în UE.

Asociatia Mereu Pentru Europa are experiență în coordonarea centrelor de turism, gestionează un centru de informare pentru promovarea transnațională în regiunea RO-BG, înființat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria.

Din 2008 găzduim un centru de informare Europa Direct Craiova și, în această perioadă, am avut rezultate precum: 26 publicații tipărite (broșuri, buletine de știri etc.) în peste 10.000 de exemplare, 26 de ateliere, 10 ediții ale Micului Cetățean al UE (eveniment local organizat pe 9 mai în fiecare an), peste 140 de contribuții la mass-media regionale și multe altele.

Între 2012 și 2014 am desfășurat o campanie de informare amplă privind protecția mediului în zona protejată Ciuperceni-Desa în care am implicat  școlile și autoritățile locale din zonă: excursii, seminarii, ateliere de lucru, site-uri web, materiale informative etc.

Din anul 2016 promovăm patrimoniul cultural și natural din judetul Dolj și districtul Montana printr-un proiect finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria. În cadrul acestui proiect promovăm 20 de obiective importante ale patrimoniului cultural și natural prin filme, publicații, prezentări, dezvoltarea unui nou produs turistic, și anume Scoala Verde, Centrul de informare turistică, campanie mediatică și altele.

De asemenea, Asociatia Mereu Pentru Europa deține o vastă experiență în dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu entitățile locale, regionale și transnaționale

Experiența anterioară de finanțare UE

I.

1. INTERREG V-A România-Bulgaria

2. Educatia prin Scoala verde ca modalitate de promovare sustenabila a patrimoniului cultural si resurselor naturale

3. ROBG-3

4. 3 februarie 2016 – 2 august 2017

5. Beneficiar Principal – Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Montanesium, Beneficiar- Asociatia Mereu Pentru Europa

6. Obiectivul 1 este dezvoltarea și promovarea unui nou produs turistic de cooperare transfrontalieră denumit GSE pe teritoriul districtului Montana, BG,  bazat pe  servicii turistice integrate; Obiectivul 2 urmează să fie stabilit în TIC în Craiova, RO pentru a oferi servicii turistice  integrate, iar Obiectivul 3 consta in promovarea potențialului comun al districtului Montana și judetului Dolj pentru un flux mai bun al turismului prin elaborarea și difuzarea a 20 de filme, spoturi radio, cataloage, materiale promotionale, etc.

Principalele activități ale proiectului: Producția și difuzarea filmelor de educație-informare Eng-BG-RO de 20 / douăzeci / 15 minute care promovează patrimoniul cultural și natural al raionului Montana și judetului Dolj; Organizarea și desfășurarea unui curs de 5 zile a GSE / în BG / pentru fiecare dintre cele trei grupuri țintă de elevi / trei cursuri în total / – până la 12 ani, până la 14 ani și până la 16 ani; Înființarea TIC în Craiova, RO; Organizarea unui forum de cadre didactice de trei zile în RO; Productia de cataloage promoționale, materiale și articole pentru GSE îndreptate către grupurile țintă.

7. Bugetul total al proiectului este de 693.904,93 EUR.

 

ІI.

1. Proiect finanțat de Comisia Europeană sub Decizia C (2012) 4158 din 21/06/2012 privind subvențiile pentru finanțarea structurilor gazdă Centrelor de informare Europe Direct în UE pentru perioada 2013-2017

2. Centrul de informare EUROPE DIRECT Craiova

3. AC 13 / 2013-2017

4. Ianuarie 2013 – 31 decembrie 2017

5. Școli din județul Dolj, autorități locale

6. Organizarea de evenimente pentru cetățeni și grupuri specifice: studenți, elevi, tineri, reprezentanți de afaceri și persoane din mediul rural. Activități de informare și conștientizare, competiții școlare pentru a spori gradul de conștientizare și implicare a studenților, oferind informații concise și actualizate axate pe subiectele UE, adaptate nivelului de înțelegere al copiilor și tinerilor și legate de prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene. De exemplu, în fiecare an avem concursul: Micul cetățean al UE pentru a celebra Ziua Europei pe 9 mai, unde principalele grupuri țintă sunt elevii și școlile din județul Dolj, din Craiova și din împrejurimi.

7. Grant anual de 20.000 EUR

 

III.

1. ERDP, RO Programul Operațional pentru Mediu

2. Planul de management și diseminarea informațiilor despre zona protejată Ciuperceni – Desa

3. SMIS-CSNR 37310

4. Mai 2012 – Mai 2014

5. Nu este cazul

6. Informarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la importanța conservării biodiversității în ariile protejate de interes comunitar Ciuperceni-Desa, prin educația informațională și de mediu. Crearea unei pagini web pentru informații despre speciile de importanță națională / sau la nivel de  comunitate și zonele de habitate protejate. Crearea și editarea materialelor promoționale pe specii și habitate de nivel național și la nivel de comunitate pe suprafața ariei protejate pentru implementarea acțiunilor de conștientizare publică. Seminarii de conștientizare pentru elevi. Seminarii de conștientizare pentru autoritățile locale. Activități în natură. 7. 775.000 EUR

 

IV.

1. FSE, RO, Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

2. TRAVAIL – Trecerea de la școală la viața activă pentru integrarea pe piața muncii a elevilor de liceu din Dolj

3. POS DRU / 161 / 2.1 / G / 136067

4. Mai 2014 – Octombrie 2015

5. Inspectoratul Școlar Județean Dolj, AUDAX (Lisabona, Portugalia), Asociația EDUFOR

6. Desfășurarea de campanii de informare, oferirea de îndrumare și consiliere în carieră, oferirea de servicii de sprijin (vizite la universități și companii, tabere de instruire), organizarea de perioade de practica  in companiile din România și Portugalia, elaborarea de manuale și ghiduri de bune practici pentru peste 400 de elevi de liceu din Craiova 7. 500.000 EUR

Asociația „Agenția pentru Dezvoltarea Nord-Vestului Bulgariei” – Partener de proiect

Asociația „Agentia pentru Dezvoltarea Nord-Vestului Bulgariei” este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care are ca scop contribuția la dezvoltarea regională a Bulgariei de Nord-Vest și uniformizarea diferențelor atât în ​​regiune, cât și în comparație cu alte regiuni bulgare; să contribuie la procesul de dezvoltare economică a regiunii; să trateze și să gestioneze problemele de mediu și să lucreze pentru soluționarea acestora; să desfășoare activități care sprijină dezvoltarea turismului; să desfășoare activități care sprijină cooperarea transfrontalieră; să sprijine protecția drepturilor omului; pentru a sprijini protejarea memoriei istorice și culturale a bulgarilor.

Asociația „Agentia pentru Dezvoltarea Nord-Vest a Bulgariei” este o organizație înființată în cadrul proiectului „Întotdeauna aproape, întotdeauna împreună” finanțat prin programul PHARE 2005 PROGRAM CBC BULGARIA-SERBIA.  În cadrul acestui proiect, organizația a funcționat ca un centru CBC care sprijină dezvoltarea economică transfrontalieră și oferă servicii pentru IMM-urile bulgare și sârbe.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și gestionarea teritoriului zonei de frontieră într-un mod coordonat și integrat între cele două laturi ale frontierei și inițierea unor evenimente cu efect CBC ridicat . În acest moment, personalul permanent al Asociației și alți voluntari sunt disponibili pentru a sprijini activitățile organizației. Asociația a participat  la implementarea proiectului „Turismul alternativ ca instrument de dezvoltare economică”, finanțat prin IPA Bulgaria-Serbia Programul transfrontalier 2007-2013 ca parte a grupurilor țintă ale proiectului . In timpul participării la evenimentele organizate in acest proiect, reprezentantul asociației a semnat un Memorandum de cooperare în domeniul turismului alternativ cu asociația profesorilor „Logos” din Pirot, Republica Serbia. Accentul activităților asociației s-a pus pe dezvoltarea parteneriatelor în diferite domenii pentru consolidarea coeziunii, în special în sfera sectorului ONG-urilor, a activităților turistice, a sistemului educațional și a inițiativelor de formare. Personalul permanent al Asociației și voluntarii vor participa la implementarea activităților de proiect orientate spre activități turistice. De la creare până la momentul actual, „Asociația pentru Dezvoltarea Nord-Vest a Bulgariei” se dezvoltă ca o instituție care să corespundă cerințelor și nevoilor din regiunea CBC.

 

Experiența anterioară de finanțare a UE

Asociația „Agentia pentru Dezvoltarea Nord-Vestului Bulgariei” a lucrat ca un centru CBC de sprijinire a dezvoltării economice transfrontaliere în cadrul proiectului „Întotdeauna aproape, întotdeauna împreună” finanțat prin Programul PHARE 2005 PROGRAM CBC BULGARIA-SERBIA. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și gestionarea teritoriului zonei de frontieră într-un mod coordonat și integrat între cele două laturi ale frontierei și inițierea unor evenimente cu un efect de CBC ridicat. În cadrul implementării proiectului menționat anterior, asociația a oferit servicii pentru IMM-urile bulgare și sârbe în domeniul implementării și gestionării proiectelor de cooperare transfrontalieră, oportunități de finanțare din cadrul programelor interne și externe, pregătirea propunerilor de proiecte etc.

Pentru mai multe informații despre program vă rugăm să vizitați site-ul www.interregrobg.eu