DESPRE PROIECT

Proiectul „Legende, o cale spre destinații turistice mai atractive” vizează îmbunătățirea atractivității turistice a zonei vizate (Dolj, Olt, Mehedinți, Montana, Vidin și Vratsa) prin identificarea, salvarea, păstrarea și promovarea mostenirilor inestimabile ale patrimoniului imaterial, legendele locale, cu scopul de a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului cultural.

DESPRE PROGRAM

Programul  Interreg V-A România-Bulgaria este un Program  finanțat de UE (din Fondul de Dezvoltare Regională Europeană-ERDF).

Scopul programului este de a dezvolta  zona de graniță dintre cele 2 județe prin proiecte  cu finanțare comună.

„Legende, o cale spre destinații turistice mai atractive”