Activitati

Activitatile proiectului

Activitatea 1: Asigurarea resurselor pentru implementarea proiectului

Activitatea 2: Organizarea de întâlniri de coordonare

Activitatea 3: Efectuarea procedurilor de achiziții

Activitatea 4: Raportarea și monitorizarea activității

Activitatea 5: Identificarea legendelor locale cu potențialul de a deveni atracții turistice durabile

Activitatea 6: Elaborarea unei producții video comune care promovează legendele

Activitatea 7: Organizarea taberelor legendare de 4 zile din Bulgaria

Activitatea 8: Proiectarea unei hărți comune împreună cu un catalog explicativ

Activitatea 9: Difuzarea de filme promoționale la televiziunile din  RO și BG

Activitatea 10: Organizarea unei întâlniri legendare de trei zile în România

Activitatea 11: Activități de inițiere, inclusiv strategia de comunicare

Activitatea 12: Publicarea (publicarile)

Activitatea 13: Evenimente publice

Activitatea 14: Materiale promoționale

Activitatea 15: Activități digitale

Pentru mai multe informații despre program vă rugăm să vizitați site-ul www.interregrobg.eu