Obiective

Obiectivele proiectului

Proiectul propune trei obiective specifice (SO) pentru promovarea utilizării durabile a patrimoniului natural, resurselor și patrimoniului cultural din judetele si districtele Dolj, Olt, Mehedinți, Vidin, Vratsa și Montana,  îmbunătățind astfel turismul în zona eligibilă:

SO1: Colectarea legendelor locale legate de patrimoniul natural, resursele și patrimoniul cultural din zona CBC vizată, cu potențialul de a deveni atracții turistice durabile și de a le ilustra prin reprezentarea grafică

SO2: Îmbunătățirea nivelului de atractivitate a turismului transfrontalier prin dezvoltarea a două produse turistice comune, și anume Harta Legendară (versiunea pe hârtie și e-hartă împreună cu catalogul explicativ) și Tabăra Legendară (eveniment comun dedicat elevilor și profesorilor).

SO3: Creșterea numărului de turiști în zona vizată prin promovarea utilizării durabile a patrimoniului comun în termeni de legende locale prin distribuirea materialelor turistice create, elaborarea și difuzarea producției video și organizarea Taberei Legendare pentru 240 de elevi și 48 de cadre didactice .

Pentru mai multe informații despre program vă rugăm să vizitați site-ul www.interregrobg.eu