ВАЖЕН НАПРЕДЪК В ПРОЦЕСА НА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Съвместната работна група за програмиране (СРГ) на нейното трето заседание, проведено днес, 3 февруари 2022 г.

Това решение е важна стъпка в процеса на одобрение на Програмата от Европейската комисия. Преди да изпрати програмата на Европейската комисия за приемане в срока, определен от европейските регламенти, 2 април 2022 г., Програмата трябва да бъде одобрена от правителствата на Румъния и България, процес, който ще се проведе между февруари и март 2022 г.

Дискусиите и решенията, на които членовете на СРГ обърнаха внимание днес, се фокусираха върху най-важните раздели на Програмата, а именно: програмна стратегия и приоритети, хоризонтални принципи, програмна визия в областта на комуникацията и видимостта, процес на консултации, програмни структури, малки проекти, разпределение на отговорността между двете държави-членки в случай на финансови корекции. На членовете на СРГ беше представен и графикът за приключване на стратегическата екологична оценка.

Друга важна тема в днешния дневен ред беше представянето на проекти от стратегическо значение, които могат да бъдат финансирани по Приоритет 1- Добре свързан регион (SO 3.2) и Приоритет 2 – По-зелен регион (SO 2.4- проекти, свързани с рискове), проекти, които ще бъдат включени в приложението към Програмата. Процесът на идентифициране на проекти от стратегическо значение се проведе през 2020 и 2021 г., като част от процеса на програмиране се осъществи чрез открити покани за проекти и дискусии със съответните участници.

Окончателната версия на Програмата, одобрена от СРГ, може да бъде разгледана тук, а направените презентации можете да намерите тук.