ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ДОКЛАДА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ (В РУМЪНИЯ)

По време на процедурата по екологична оценка, Министерството на развитието , благоустройството и администрацията, титуляр на Програма Interreg VI-A Румъния-България, съобщава на заинтересованата общественост за наличността на проекта на Програмата и Екологичния доклад, свързани с посочената Програма. Документите могат да бъдат прегледани на http://www.mmediu.ro/  и www.interregiciarobg.eu . Коментари и предложения относно тези документи се получават на имейл адресите: mihaela.macelaru@mmediu.ro и robg@mdlpa.ro , в рамките на 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

– Програма Румъния-България Interreg VI-A 

– Доклад за околната среда