За Програмата

Румъния - България

Програмата Interreg V-A Румъния – България е програма финансирана от Европейския Съюз (от Европейският фонд за регионално развитие – ERDF).

Целта на програмата са да развие  граничната зона между двете области чрез проект с общо финансиране.

Общ бюджет на Програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро ERDF).

Проектите са финансирани: 85% ERDF, 13 % от страна на държавата (Румъния и България) и 2% собствено участие.

Средствата се разпределят в 6 направления (приоритетни оси).

финансиране

  • ERDF
  • Румъния и България
  • Cобствено участие

Допустима зона

Допустима зона:

Румъния (7 окръга): Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца;

България (8 области): Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

Управленските структури на Interreg V-A Румъния-България подкрепят кандидатите и потенциалните бенефициенти за предотвратяване на измами в техните проекти чрез разработване на Практическо ръководство за измами на кандидати и бенефициенти. За да видите документа, кликнете тук.

приоритетни оси

Добре свързан регион 96450936eur
Зелен регион 63454564eur
Безопасен регион 48225468eur
Квалифициран и приобщаващ регион 17767279eur
Ефикасен регион 12690913eur
Техническа помощ 19914966eur

За повече информация относно програмата посетете сайта на www.interregrobg.eu