LEGEND OF MINK BATHS, S. SPANCHEVTSI

Тук имаме една легенда за Минковите бани. Те се намират в съседното село Спанчевци и се посещават често. Там са намерени медицински фармацевтични инструменти от античния период. Римляните, освен във Вършец, са посещавали и Минковите бани. Легендата е следната: козарят Минко пасял козете под калето на село Спанчевци. Калето е една крепост, в която са пребивавали траки и римляни и т.н. Минко забелязал, че козите пиели от това топло изворче, водата миришела на развалени яйца, а недъгавите животни след време оздравявали. Минко започнал да разказва за лечебните свойства на водата сред хората от селото и скоро след това било иззидано басейнче от камъни, където идвали възрастни хора да се лекуват. И видели, че раните им заздравявали, изчезвали болките в стомаха, излекували се хора, които имали проблем с очите. И затова мястото било наречено Минкови бани.

Pentru mai multe informatii despre Program vizitati site-ul www.interregrobg.eu